Superwizja dla profesjonalistów prowadzących
psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową

Superwizja może odbywać się indywidualnie, w małych grupach lub dla zespołów terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

tel. 605 206 570 Daniel superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego