Beata Rosińska urodziła się w 1965 roku. Pracę zawodową rozpoczynała w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, pracowała też w Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji Psychologicznej „Spotkanie” , Fundacji Rodzić po Ludzku oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1994 roku prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Posiada licencję psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkoliła się w Ośrodku Terapii Środowiskowej „Saska Kępa”, w Szkole Psychoterapii i Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości oraz w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii.

W swojej pracy integruje podejście humanistycznoegzystencjalne, psychodynamiczne, systemowe i poznawcze. Korzysta z teorii więzi i pracy z ciałem.

Od 1992 roku uprawia, a od 2000 roku jest nauczycielką Chi kung i Tai chi chuan.


Daniel Rosiński urodził się w 1957 roku. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako psychoterapeuta. W 1985 roku zaczął pracę i szkolenie w Ośrodku Synapsis oraz w Laboratorium Psychoedukacji. W obu Ośrodkach
uzyskał uprawnienia psychoterapeuty i trenera. Od 1991 do 1997 pracował w Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym. Prowadził psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, młodzieży i dorosłych. Równocześnie jako trener prowadził Szkoły Trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, oraz wiele szkoleń głównie dla profesjonalistów z zakresu różnych umiejętności psychologicznych. W 1994 roku uzyskał licencję psychoterapeuty, trenera oraz superwizora psychoterapii i treningu psychologicznego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Szkolił się w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, analitycznej, systemowej i poznawczej. W swojej pracy integruje wiedzę i doświadczenia z tych wszystkich szkół, bliska jest mu teoria więzi , praca z ciałem i postmodernistyczna filozofia.

Od 1978 roku uprawia, a od 1985 jest nauczycielem Chi kung, Tai chi chuan i Kung fu.